Vem bestämmer var barnen ska bo om vi separerar?

Om man inte kan komma överens så kan överens om var barnen ska bo så kan t.ex. kommunen hjälpa till med rådgivning. Om det inte fungerar så kan vända sig till tingsrätten som kan bestämma var barnen ska bo. Det finns tre “saker” som tingsrätten kan...

Kan ni hjälpa mig om mitt ex håller kvar mitt barn utomlands?

Om en förälder har åkt iväg och gömmer barnet utomlands så kan man sätta igång en process för att barnet ska återföras. I 1980 års Haagkonvention finns regler om den process som du som förälder kan inleda för att begära återförande av ett barn som olovligen har...

Hur kan jag få träffa min barn?

Om du har svårt att få träffa dina barn på grund av en konflikt med den andra föräldern kan en domstol hjälpa dig att få möjlighet att träffa barnen. Du kan även vända dig till kommunens familjerätt som kan kalla till ett möte för att diskutera situationen. Barnets...