Om man har fått en dom eller beslut som gäller umgänge och den som barnet bor hos inte följer domen/beslutet så kan man vända sig till domstol för så kallad verkställighet.

En domstol kan bestämma att den som inte följer vad som bestämts ska betala böter (vite) varje gång barnet inte lämnas för umgänge.