Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Familj

Invandrarfamiljer oftare utsatta för tvångsomhändertaganden

Socialtjänsten är den myndighet som enligt lag har ansvar för att barn växer upp i “trygga förhållanden”. I första hand ska socialtjänsten uppfylla detta i samarbete med barnet och vårdnadshavarna, till exempel genom samarbetssamtal. Om socialtjänsten anser att det finns risk för barnets hälsa eller utveckling får de dock omhänderta ett barn med tvång.

Omhändertagandet går typiskt sett till så att någon – en lärare, granne eller annan – anmäler till socialtjänsten att den är orolig för barnets situation. En handläggare inleder då en utredning om barnets situation och utifrån denna utredning beslutar socialtjänsten om det krävs någon insats för barnet och om denna insats ska ske frivilligt eller med tvång.

Flertalet granskningar de senaste åren har visat att det är vanligare att barn tvångsomhändertas från invandrarfamiljer än svenska familjer. Enligt statens egen rapport hade år 2012 nästan hälften av alla barn som tvångsomhändertagits en eller två utlandsfödda föräldrar, trots att antalet barn med utlandsfödda föräldrar är mycket färre än barn med två svenskfödda föräldrar. Det är exempelvis vanligt att handläggare har negativa fördomar om andra kulturer och utgår från att utlänningar är sämre föräldrar än svenskar, eller att de är fientliga mot exempelvis muslimer. Detta är en allvarlig orättvisa som drabbar familjerna hårt.

Att som förälder få sitt barn tvångsomhändertaget är givetvis väldigt smärtsamt. Man känner sig som förälder orättvist behandlad och det är lätt hänt att man tar ut sin frustration på handläggaren och socialtjänsten. Att hamna i öppen konflikt med socialtjänsten är dock något som man till varje pris bör undvika, eftersom det enkelt kan användas mot en i den fortsatta processen. Även om det kan vara mycket svårt är det generellt bättre att inta en tillmötesgående och samarbetsvillig attityd gentemot socialtjänsten för att inte förvärra situationen. Handläggarna ska inte agera utifrån personliga känslor men det förekommer naturligtvis ändå. Om socialtjänsten exempelvis påstår att det funnits ett specifikt problem i hemmet bör man som förälder uttrycka förståelse för detta och fundera över detta, även om man kanske egentligen inte håller med. Om man vill ha goda chanser att lösa situationen måste man agera klokt och inte omedelbart gå till motangrepp.

Om Du har problem med att socialtjänsten vill omhänderta ditt barn, eller något annat familjeproblem, hjälper vi dig gärna!