Välj en sida

Grundprinciper som domstolen tillämpar

En bra bok för den som vill förstå hur domstolsprocessen fungerar är Tvistemålsprocessen 1 som är skriven av några domare och inte av universitetsjurister som ofta levererar böcker som inte är direkt anpassade de som praktiskt arbetar med juridik. I boken beskrivs...

Avhysning – Vad bör jag veta om jag ska avhysas?

Innan du kan avhysas måste det finnas ett beslut Det är bara Kronofogden som får avhysa (kasta ut) någon från en bostad. För att de ska göra det måste finnas ett beslut (utslag från Kronofogden eller Hyresnämnden) eller en dom (från tingsrätten) som säger att någon...

Hur kan jag stoppa min utvisning?

Av vilka anledningar kan man bli utvisad? Utvisning ur Sverige kan ske om den utländske medborgaren saknar pass eller uppehållstillstånd, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller om den utländske medborgaren döms för ett brott som kan leda till fängelse....

Umgänge – Hur kan jag få träffa min barn?

Om du har svårt att få träffa dina barn på grund av en konflikt med den andra föräldern kan en domstol hjälpa dig att få möjlighet att träffa barnen. Du kan även vända dig till kommunens familjerätt som kan kalla till ett möte för att diskutera situationen. Barnets...

Visum – Hur kan jag få hit mina släktingar på besök?

Om man är medborgare i ett land utanför EU och vill besöka Sverige i max 90 dagar så ska man ansöka om visum. Man kan få visum av olika orsaker, t.ex. för att besöka släkt och vänner, för affärs- eller konferensbesök, turistbesök, medicinsk behandling, besöka Sverige...