Det tar olika lång tid att avgöra mål i förvaltningsrätten beroende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Nedan kan du se den ungefärliga handläggningstiden för de vanligaste målkategorierna.

Mål om skatt

Anstånd med betalning av skatter och avgifter 1–3 månader
Företrädaransvar 1–3 månader
Beskattning 16–20 månader

Mål om ersättningar enligt socialförsäkringen

Sjukpenning, sjukersättning, assistansersättning och
övriga socialförsäkringsmål 9–14 månader

Mål om tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård 1–2 veckor
Rättspsykiatrisk vård 2–3 veckor
Vård av missbrukare 2–3 veckor
Vård av unga 1–2 månader

Andra typer av vanliga mål

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9–12 månader
Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 2–5 månader
Folkbokföring 3–5 månader
Körkort 1–3 månader
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 4–8 månader
Offentlig upphandling 2–6 månader
Serveringstillstånd 5–8 månader
Vapentillstånd 5–6 månader
Mål i migrationsdomstolen
Medborgarskap 2–4 månader

Mål om uppehållstillstånd på grund av skydds-
eller asylskäl 10–18 månader

Mål om uppehållstillstånd för besök eller bosättning
(till exempel på grund av arbete eller anknytning till
någon som bor i Sverige) 4–9 månader