Ja, hyresvärden kan kräva att du betalar för slitage i lägenheten när du flyttar ut, men bara för onormalt slitage.

Normalt slitage som uppstår genom normalt användande av lägenheten är hyresvärdens ansvar. Detta kan till exempel vara repor i golvet, fläckar på tapeten eller att badrummet behöver målas om.

Enligt hyreslagen är hyresgästen skyldig att hålla lägenheten i “vårdat skick” och återställa den till det skick den var i när hyresavtalet inleddes. Detta innebär att hyresgästen är skyldig att betala för skador som hyresgästen har orsakat, till exempel genom att repa golvet på ett onormalt sätt, måla väggarna slarvigt eller ta sönder en fönsterruta.

Onormalt slitage är slitage som går utöver vad som är normalt för en hyreslägenhet. Detta kan till exempel vara att golvet har mycket repor och behöver bytas ut, att tapeten är sönderriven.

Om hyresvärden anser att det finns onormalt slitage i lägenheten när du flyttar ut kan hyresvärden kräva att du betalar för det. Hyresvärden ska då göra en skriftlig besiktning av lägenheten och specificera vad som är onormalt slitage.

Du ska självklart bestrida hyresvärdens krav om du anser att det är orimligt. Du kan till exempel argumentera för att slitaget är normalt eller att hyresvärden eller tidigare hyresgäster har orsakat slitaget.

Om du och hyresvärden inte kan komma överens om ersättningen kan du ta ärendet till domstol. Domstolen kommer då att pröva om hyresvärdens krav är rimligt.

Här är några tips för att undvika att bli ersättningsskyldig för onormalt slitage:

Ta hand om lägenheten, renovera på ett “proffsigt” sätt om det behövs.
Ta bilder och filmer av lägenheten när du flyttar in och när du flyttar ut.