Om barnen inte vill träffa den andra föräldern så tror den andra föräldern ibland inte på detta. Det förekommer att den förälder som inte träffar barnen säger att barnens inställning enbart beror på den andra föräldern som påstås “manipulera” barnen.

Vad ska man då göra?

1. Barnens vilja har stor betydelse i domstol och särskilt om barnen är lite äldre. Se till att barnen får prata med flera utomstående som kan dokumentera vad barnen tycker. Detta är viktigt som en förberedelse för att den andra föräldern kanske vänder sig till domstol. I domstol “vinner” ofta den som har “bäst” bevis.

2. Kontakta familjerätten och försök få hjälp av dem att övertyga den andra förälderna att barnen inte vill just nu och att det inte är bra att tvinga dem.

3. Kontakta oss. Vi kan hjälpa dig att prata med den andra föräldern och t.ex. skriva brev och föreslå en “paus” i umgänget.