Ett beslut om skilsmässa eller separation är ofta ett tufft beslut att fatta. Vad ska hända med det gemensamma hemmet, var ska barnen bo och framför allt; hur går det till? Om det handlar om att man bara vill skilja sig (äktenskapsskillnad) så är det mycket enkelt. Man fyller i en blankett och betalar en avgift till tingsrätten och sedan kommer ett beslut.

Det är alltså tingsrätten som beslutar om skilsmässa. Om någon vill skilja sig ska domstolen respektera det och man behöver därför aldrig ange några särskilda skäl till varför man vill skilja sig.

I vissa fall ska man ha betänketid innan skilsmässan kan genomföras. Om någon av er har barn under 16 år boende hos er så måste man ofta ha 6 månaders betänktetid innan skilsmässan kan slutföras.

Oavsett om ni har barn eller om någon av er inte vill skiljas, har den som vill det rätt till skilsmässa direkt om ni redan levt isär i minst två år.