Vad gör jag om socialen har tagit mitt barn?

Om socialtjänsten (socialnämnden) har omhändertagit ditt barn med stöd av lagen (LVU) så är det viktigt att du kontaktar oss så fort som möjligt. Att “få tillbaka” ett barn som är omhändertaget är nästan alltid svårt och det blir ofta mycket svårare om man...

Hur kan jag få vårdnaden om mina barn?

Ett barn har alltid en eller två vårdnadshavare som oftast är barnet föräldrar. Vårdnadshavaren ansvarar för barnet och representerar barnet i olika situationer. Om en förälder inte har fått vårdnaden vid födseln eller har förlorat den så kan föräldern ansöka hos den...