Om du är tvångsomhändertagen enligt lagen om tvångsvård av missbrukare har du rätt att begära ett offentligt biträde som sedan förordnas av förvaltningsrätten.

Du uppger då i kontakt med socialtjänsten eller förvaltningsrätten vilken jurist som ska förordnas som offentligt biträde för dig. Kostnaden för det offentliga biträdet stannar alltid på staten.