Om det står i testementet att pengarna ska vara din frus “enskilda egenom” så ska ni inte dela på pengarna om ni skiljer er.

Om personen som fördelar arvet genom testamentet (testatorn) har skrivit att pengarna utgör “enskild egendom” så betyder det att testatorns vilja var att pengarna skulle skyddas och inte tas med vid en bodelning mellan dig och din hustru.

Huvudregeln är att testatorns vilja ska respekteras och man har därför ingen möjlighet att omvandla den enskilda egendomen till giftorättsgods som ska ingå vid en bodelning.

Att köpa saker för arvet innebär inte heller att den enskilda egendomen upphör. Det är nämligen så att även det som träder i stället för enskild egendom blir enskild egendom.