Hur blir jag svensk medborgare?

Man kan bli svensk medborgare som vuxen t.ex. genom att man har bott i Sverige en viss tid. Detta kallas “naturalisation”. Kraven för att bli medborgare Nedanstående är krav för att man ska bli svensk medborgare genom “naturalisation”. 1....

Söka asyl? Vad ska man tänka på?

Människor på flykt undan krig eller andra svårigheter i sitt hemland har rätt att ansöka om skydd i Sverige. Vi på Jurema har haft många asylärenden och kan bistå inför och under Migrationsverkets asylutredning. Många gånger har man som asylsökande endast ett...