Människor på flykt undan krig eller andra svårigheter i sitt hemland har rätt att ansöka om skydd i Sverige. Vi på Jurema har haft många asylärenden och kan bistå inför och under Migrationsverkets asylutredning.

Många gånger har man som asylsökande endast ett tillfälle att muntligen få berätta om varför man är i behov av skydd.

För att Migrationsverket ska kunna bedöma om du har rätt till skydd i Sverige (asyl) måste du berätta detaljerat om varför du behöver skydd. Det är viktigt att du är väl förberedd inför asylutredningen och att du har kunskap om vilka skyldigheter och rättigheter du har ifråga om din ansökan om asyl. Vi lägger därför stor vikt vid att träffa dig som klient både inför och efter asylutredningen.

Önskar du att någon på Jurema förordnas som ditt offentliga biträde bör du redan vid din ansökan om asyl uppge det till Migrationsverket. Kostnaden för det offentliga biträdet bekostas av staten.