Du kommer aldrig att få några överraskningar om du är klient hos oss. Om du vill så kommer vi överens om ett fast pris så att du redan från början vet vad ditt ärende kommer att kosta och vad som ingår i priset.

Detta ger dig kontroll, öppenhet och förutsägbarhet. Många företag erbjuder endast betalning per timme vilket leder till att det blir svårt att veta hur mycket det kommer att kosta i slutändan.

Vi har en prislista (nedan) där du kan se vad olika tjänster kostar. Du kan när som helst avsluta samarbetet med oss eller lägga till tjänster enligt prislistan.

Priser inkl. 25% moms

Rättsutredning 5000 KR

Bodelningsavtal 5 000 KR
Samboavtal 2 000 KR
Umgängesavtal 3 000 KR
Underhållsbidragsavtal 5 000 KR
Äktenskapsförord 2 500 KR

Andrahandsavtal 3 000 KR
Uppsägning av hyreslokal (hyresgäst) 3 000 KR
Beräkning av skälig andrahandshyra 3 000 KR
Hyresavtal 3 000 KR
Hävning av köp av nyproduktion 6 000 KR
Juridisk utredning inför bostadsköp 6 000 KR
Köpeavtal bostadsrätt 2 500 KR
Köpeavtal fastighet 3 500 KR

Bouppteckning 8 000 KR
Testamente 2 000 KR

Ansökan om betalningsföreläggande 3 500 KR
Ansökan om handräckning 3 500 KR
Bestrida faktura 1 500 KR
Framtidsfullmakt 2 000 KR
Gåvobrev fast egendom 3 000 KR
Gåvobrev lös egendom 1 500 KR
Kravbrev 1 200 KR
Köpeavtal fordon 2 000 KR
Reklamation 1 000 KR
Samäganderättsavtal 3 000 KR
Skuldebrev 2 500 KR
Avelsavtal för husdjur 3 000 KR
Fodervärdsavtal 3 000 KR
Köpeavtal husdjur 2 000 KR
Samägande av husdjur 3 000 KR

Arbetstillstånd 10 000 KR
Medborgarskap 6 000 KR
Uppehållstillstånd 10 000 KR
Verkställighetshinder 4 000 KR

Förtalsanmälan 3 000 KR
IVO-anmälan 5 000 KR
JO-anmälan 5 000 KR
Körkortsärende 6 000 KR
Polisanmälan 3 000 KR
Privat försvar 7 000 KR
Överklaga nedläggningsbeslut 2 000 KR

Betalning i en tvist steg för steg
Rättsutredning 3 000 KR
Brev till motpart 2 450 KR
Stämningsansökan 12 000 KR
Förlikningsavtal 6 000 KR
Muntlig förberedelse 12 000 KR
Huvudförhandling 18 000 KR
Överklagan 6 000 KR

Bodelning steg för steg
Beräkning av bodelningslikvid 5 000 KR
Brev till motpart 1 500 KR
Svar på yttrande 5 000 KR
Ansökan om bodelningsförrättare 2 500 KR
Bodelningsavtal utan beräkning 4 000 KR

Om du inte vill betala ett fast pris så gäller timtaxorna nedan:

Timtaxa privat 1 845 KR
Timtaxa företag 2 200 KR