Om du som privatperson har beställt en tjänst av en hantverkare så gäller konsumenttjänstlagen. Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att om du har ingått ett avtal som ger konsumenten sämre villkor än vad lagen anger inte är giltiga.

Enligt lagen så måste hantverkaren fråga dig innan extraarbeten utförs. Om hantverkaren frågar innan så kan ni vara skyldiga att betala. Om hantverkaren utfört nödvändigt arbete som han inte räknat med så kan han ha rätt till påslag på priset med max 15 %.

En hantverkare kan i vissa fall ha rätt att utföra tilläggsarbeten utan samråd med dig om du inte gått att få tag på. Då ska priset för dessa arbeten vara lågt i förhållande till den avtalade tjänsten, eller om det finns särskilda skäl att anta att du vill få tilläggsarbetet utfört.

Om ni anser att ni inte är betalningsskyldiga så kan man bestrida fakturan. Om hantverkaren tagit ut ett högt pris och får reglerna förklarade för sig finns det god chans att han sänker priset så att ni kan komma överens om ett lägre belopp.

Man kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få saken prövad. En prövning i ARN är kostnadsfri men deras utslag är bara vägledande.

Om hantverkaren står på sig finns det risk att vänder sig till Kronofogden eller direkt till tingsrätten för att få sina pengar.

Om det gäller ett belopp som är större än 26 250 kr (2023) så kan du man undersöka ifall rättsskyddet i hemförsäkringen kan betala för ett juridiskt ombud. I vissa fall kan du även ha rätt till rättshjälp vilket innebär att staten står för kostnader för ett juridiskt ombud.