Rättshjälp är till för att hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Med andra ord kan staten ibland bevilja rättshjälp om rättsskyddet i försäkringen inte fungerar.

Rättshjälp beviljas den som har en årsinkomst på under 260 000 kronor (2023) men först räknar man av för vissa skulder och antal barn etc. Om du får rättshjälp betalar du en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden, i övrigt står staten för kostnaderna för din jurist.