Rättskydd ingår i så gott som samtliga hemförsäkringar men skyddet har nästan alltid en övre kostnadsgräns och du behöver betala en del av kostnaderna. Hur stor andelen är beror på dina försäkringsvillkor.

De tvister som brukar omfattas av rättsskyddet i hemförsäkringen är så kallade tvistemål som ska kunna prövas i tingsrätt, hovrätt eller av Högsta domstolen. Tvister som ska handläggas av någon annan domstol eller administrativ myndighet omfattas oftast inte. Hit hör exempelvis Hyresnämnden, Kronofogdemyndigheten och förvaltningsdomstolar.