Vid tvister som inte täcks av rättsskydd eller rättshjälp kommer du att behöva betala kostnaden själv. Vi kommer då oftast överens om ett fast pris för hela arbetet eller olika delar av det så att du kan betala steg för steg. På så sätt vet du precis vad det kommer att kosta.