Det finns ingen speciell promillegräns när man cyklar. Men om man cyklar på ett “farligt sätt” så kan man dömas för vårdslöshet i trafik, vilket kan leda till böter.

En cykel är inte att betrakta som ett motordrivet fordon och promillegränserna tillämpas inte på cyklister. Som cyklist får man cykla under alkoholpåverkan om kan ske på säkert sätt.

Om cyklisten en påtaglig fara för trafiksäkerheten kan polisen även ingripa genom att stoppa den fortsatta färden.