Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Grundprinciper som domstolen tillämpar

En bra bok för den som vill förstå hur domstolsprocessen fungerar är Tvistemålsprocessen 1 som är skriven av några domare och inte av universitetsjurister som ofta levererar böcker som inte är direkt anpassade de som praktiskt arbetar med juridik. I boken beskrivs bl.a. en del av de grundläggande principer som domstolen tillämpar.

1. Bästa bevismedlet. Principen framgår delvis från RB 35:14, och innebär att om en kunskapskälla kan utnyttjas på flera olika sätt, så ska det bevismedel som medför den säkraste bevisningen användas. Man ska exempelvis sträva efter att använda bevismedel som gör beviskedjan så kort som möjligt.

2. Omedelbarhet. Rätten får enligt omedelbarhetsprincipen endast fästa avseende vid bevisfakta som direkt iakttagits av rätten under huvudförhandlingen eller bevisfakta som man kan sluta sig till från vad som direkt iakttagits. Om en part framför något under förberedelsen får alltså inte inte rätten ta hänsyn till detta om det inte upprepas under huvudförhandlingen. Principen syftar till att rätten ska ha bra förutsättningar att få överblick och kunna värdera hela bevismaterialet i ett sammanhang.

3. Koncentration. Principen att huvudförhandlingen i en rättegång ska ske utan avbrott. Koncentrationsprincipen, som hänger samman med omedelbarhetsprincipen, innebär att huvudförhandlingen i ett mål som regel ska ske utan avbrott (”fortgå i ett sammanhang”), och finns uttryckt i RB 43:11 (för tvistemål) samt 46:11 (för brottmål).