Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Vad gör man om man inte har fått sin lön?

Många företag betalar inte ut lön till sina anställda. Detta gör att man som arbetare hamnar i en mycket svår situation. Men det finns sätt att pressa ett företag så att man får ut sin lön.

För det första så måste man se till att man har någon slags bevis att man faktiskt har jobbat. Det är viktigt att samla olika handlingar och papper, fotografier, meddelanden osv. som visar att man faktiskt har arbetat på den specifika arbetsplatsen. Det förekommer att företag förnekar att en person har varit anställd överhuvudtaget, eller så påstår de att personen har jobbat i väldigt liten omfattning. För att bemöta detta är det även viktigt med stöd från arbetskamrater som kan ställa upp och vittna. Om man har bevis kan man gå till en jurist som kan vända sig till domstol för att kräva ut lönen. Värt att tänka på är att arbetarens egen berättelse är också ett bevis för det som påstås.

Det är vanligt att oseriösa företag försätts i konkurs. Men även om företaget har gått i konkurs så kan det finnas möjlighet att få ut sin lön via den statliga lönegarantin.

Vi hjälper dig att kräva ut din lön. Vi har personal som talar ryska, arabiska, engelska m.m. I många fall betalar domstolen för vårt arbete genom statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att ansöka om detta.