Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kan man söka asyl i sverige efter avslag i ett annat EU-land?

Svar: Ja, du kan ansöka om asyl i Sverige trots att du har fått avslag i ett annat EU-land, men det är inte säkert att Sverige prövar din ansökan. Sverige kan välja att pröva din ansökan eller istället begära att det land där du först sökte asyl ska fortsätta vara ansvarigt för din ansökan.

Reglerna om vilket EU-land som är ansvarigt för att pröva en asylansökan finns i Dublinförordningen

När flyktingar söker asyl i Sverige så kommer deras uppgifter att kontrolleras. Om de matchar uppgifterna i en visumansökan eller asylansökan eller från en poliskontroll vid gränsen i ett annat EU-land, så kommer det land som verkar vara ansvarigt enligt Dublinförordningen att få en fråga om de accepterar att ta hand om deras asylansökningar. Oftast är det fingeravtryck som blir avgörande. Sverige har max 2 månader på sig att ställa denna fråga till det andra landet.

Om det andra landet accepterar att återta den sökande för att pröva dennes ansökan så kommer Sverige att försöka verkställa en utvisning dit. Sverige har i vanliga fall 6 månader på sig att genomföra utvisningen från det att det andra landet accepterade att återta den sökande. Om denna 6-månadersgräns passeras så blir istället Sverige ansvariga att pröva ansökan. Om den som fått utvisningsbeslut på grund av Dublinförordningen undanhåller sig utvisning (håller sig kvar i Sverige) är denna gräns istället 18 månader. 

Om en person har fått avslag på en asylansökan i ett annat EU-land och har sökt asyl i Sverige istället så gäller alltså:

1) Sverige frågar det andra landet om de tar ansvar för den sökande (inom 2 månader)

2) Det andra landet ska acceptera eller vägra återtagande (inom 1 månad)

3) Sverige ska verkställa utvisning till det andra landet (inom 6-18 månader).

Om Sverige väljer att pröva ansökan och inte utvisa den sökande (ex. barn under 18 år med särskilda humanitära skäl) eller Sverige meddelar utvisningsbeslut men misslyckas att verkställa utvisningen inom utsatt tid blir Sverige ansvarigt att pröva ansökan.

Länkar:

Lista över länder som ingår i Dublinsamarbetet:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/EU-och-internationellt/Schengensamarbetet/Dublinforordningen/Fragor-och-svar/2015-11-20-I-vilka-lander-galler-Dublinforordningen.html

Bra info om Dublin från FARR (Flyktinggruppernas Riksråd):

https://www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/dublin-kort-info